Potentiel effekt af at spise Nøglehulsmærkede produkter – fokus på indtag af næringsstoffer og fuldkorn

I denne rapport fra DTU Fødevareinstituttet undersøges, hvilken effekt produkter med Nøglehulsmærket potentielt vil have på danskernes næringsstof- og energiindtag.

Konklussion

Hvis danskerne udskiftede deres normale kost med Nøglehulsmærkede produkter, ville det få en signifikant positiv indflydelse på næringsstofindtaget. Energiindtaget ville falde og kostfiberindtaget ville stige. Herudover ville indtaget af salt også falde. Undersøgelsen viste også at effekten af at spise en Nøglehulskost, vil få størst indflydelse på mænd og særligt mænd med ingen eller kort uddannelse.

Dermed har Nøglehulsmærket et stort potentiale til at forbedre befolkningens næringsstofindtag og begrænse indtaget af energi. En Nøglehulsmærket kost er dermed også en vigtig spiller ift. at forebygge overvægt og fedme.

Hent rapporten hos DTU Fødevareinstituttet. Kig under år 2015