Overvægt blandt 55-75-årige danskere – potentialer for at fremme sund kost og sundhedsadfærd

Denne rapport fra DTU Fødevareinstituttet beskriver faktorer af betydning for højrisiko overvægt blandt 55-75-årige mænd og kvinder med fokus på kostvaner og sundhedsadfærd med henblik på at identificere forebyggelsespotentialer og risikogrupper, hvor forebyggelse af overvægt vil være mulig.

Hent rapporten hos her. Kig under år 2018