Når mad og dannelse går hånd i hånd

Rapporten Når mad og dannelse går hånd i hånd, udgivet af VIA University College, fokuserer på, hvordan danske skoler kan arbejde med mad og måltider med udgangspunkt i en teoretisk forståelse af maddannelse. I rapporten findes inspiration til, hvordan danske skoler kan praktisere maddannelse.

Hent rapporten og få inspiration til at styrke maddannelsen.