Meninger om mad og måltider blandt ældre i eget hjem

Denne rapport fra Aarhus Universitet bygger på en kvantitativ undersøgelse, der har fokus på følgende fire områder: madens kvalitet, måltidets rammer, madrelateret funktionsevne samt madrelateret livskvalitet.

Undersøgelsen bygger på mere end 1000 besvarede spørgeskemaer, der er udfyldt af borgere (+65 år) bosiddende i eget hjem.

Hent rapporten her.