Madlavning, måltider og sammenhæng med kostens ernæringsmæssige kvalitet

Denne rapport fra DTU Fødevareinstituttet analyserer forskellige aspekter af danskernes vaner, når det kommer til madlavning og måltider set i forhold til kostens ernæringsmæssige kvalitet. Rapporten bygger på Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet (DANSDA) 2011‐2013 samt kvalitative interviews med fokus på madlavnings‐, måltids‐ og indkøbsvaner blandt kortuddannede voksne med hjemmeboende børn. Rapporten er udarbejdet for Fødevarestyrelsen.