Maddannelse, madmod og madglæde – Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik?

Rapporten Maddannelse, madmod og madglæde – Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? er udgivet af Københavns Universitet. Rapporten er udformet som et litteraturstudie med henblik på at identificere primært nationale og skandinaviske studier om måltidspædagogik samt læring i daginstitutioner. Herudover skabes et overblik over, hvilken litteratur som savnes.

Rapporten har til hensigt at understøtte, målrette og kvalificere Fødevarestyrelsens indsatser overfor det måltidspædagogiske virke i daginstitutioner.

Mere viden om mad og måltider i dagtilbud

På denne side har vi samlet viden om mad og måltider i dagtilbud fra Rådets vidensoverblik.