Mad og måltider i skolen – inspiration og erfaringer

Denne rapport fra Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, indeholder inspiration og erfaring fra arbejdet omkring mad og måltider på landets skolen.

Rapporten bygger på kvantitative og kvalitative undersøgelser fra kommuner og skoler. Nogle af de gode tiltag, som allerede findes for at fremme og forankre en sund madkultur og maddannelse på skolerne, bliver undersøgt.

Læs rapporten her.