Mad på plejecentre – Sammenhæng mellem brug af økologiske produkter og den ernæringsmæssige kvalitet af maden samt forarbejdningsgrad ved indkøb

I denne rapport fra DTU Fødevareinstituttet Mad på plejecentre sammenhæng mellem brug af økologiske produkter og den ernæringsmæssige kvalitet af maden samt forarbejdningsgrad ved indkøb undersøges, hvorvidt en økologiomlægning har betydning for kvaliteten af maden på plejecentre.

Høj og lav økologiprocent

I dette undersøgelse brugte man to forskellige typer af studier, hhv. et interventionsstudie og et tværsnitsstudie. Her kiggede man på, om maden på plejecentre med lav økologiprocent havde samme ernæringsmæssig kvalitet som maden på plejecentre med høj økologiprocent. Derudover ønskede man at belyse om en økologiomlægning medbragte ændringer i fødevareforbrug herunder forarbejdningsgrad samt madspild ved servering.

Konklusion

Resultaterne fra de to studier tyder på, at det ikke er økologiprocenten, der afgør, hvorvidt maden lever op til anbefalingerne beskrevet i Kost til småtspisende. Det ses dog, at relativt flere varer med lav forarbejdningsgrad bliver brugt i køkkener med en høj økologiprocent.

Find rapporten hos DTU Fødevareinstituttet. Kig efter rapporten under år 2019.