Livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med diabetes

Denne rapport fra Statens Institut for Folkesundhed belyser livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med diabetes sammenlignet med børn og unge uden diabetes. Ét af de mange emner, som rapporten dækker, er mad- og måltidsvaner.

Rapporten, som er tænkt som et opslagsværk, består af data fra fire undersøgeder: Ungdomsprofilen 2014, Skolebørnsundersøgelserne 2014 og 2018 samt projekt Trivsel på Trods 2016.

Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017

I 2017 blev Den Nationale Diabeteshandlingsplan offentliggjort af de daværende regering. Denne handlingsplan skal styrke forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes via virksomme indsatser. Ét af fokuspunkterne i handlingsplanen er, at børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom. Rapporten Livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med diabetes er ét element i dette arbejdet om at styrke og forbedre livskvaliteten for børn og unge med diabetes.

Hent rapporten