Kommunikation om sunde spisevaner til erhvervsskoleelever

Denne rapport Kommunikation om sunde spisevaner til erhvervsskoleelever fra Aarhus Universitet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, bygger på en kvantitativ undersøgelse og giver et repræsentativt indblik i elevernes holdninger og vaner ift. sund mad.

Mod sundere spisevaner

Undersøgelsen kigges på elevernes madvaner, motivation, holdning, og viden i forbindelse med sund mad. Herudover kigges på, hvordan omgivelserne (skole, venner, familie) spiller ind ift. sunde spisevaner.

I rapporten vurderes det, i hvor høj grad og hvor de unge erhvervsskoleelever søger information om sund kost. Det kigges også på, i hvilken grad de er interesserede i at ændre deres madvaner i sundere retning.

Læs rapporten