Klimaorienteret kostråd

I denne rapport fra DTU Fødevareinstituttet fra 2012 beskrives, hvilke ændringer i den danske kost der kan mindske klimabelastningen. Samtidig vil ændringerne sikre, at kosten er sund og lever op til de nordiske næringsstofsanbefalinger og De officielle Kostråd. Fokus i rapporten er på klimabelastningen (klimaaftrykket) fra fødevarer i livscyklusperspektiv – dvs. fra råvareproduktion i landbrug, gartneri og fiskeri (inklusiv produktion af hjælpestoffer), transport, forarbejdning af fødevarer og fødevarespild.

Du kan finde rapporten her. Kig under 2012.