Hvad motiverer os til sundhed?

Denne undersøgelsen fra Arla beskriver danskernes motiver, adfærd og holdninger til sundhed og tegner nogle generelle tendenser. I undersøgelsen bliver danskerne inddelt i fem segmenter, som repræsenterer forskellige måder at forholde sig til sundhed og sundhedsdebatten på.

Læs undersøgelsen her.