En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger

Formålet med rapporten fra DTU Fødevareinstituttet er at få indblik i mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger.

Undersøgelsen har fokus på emner som: stemningen, samvær og sanseligheden omkring måltidet, pædagogers selvforståede rolle i spisesituation samt læringen om børnenes maddannelse.

Ni daginstitutioner, med internt eller eksternt producerede madordninger eller madpakkeordninger, indgik i undersøgelsen. Resultaterne i undersøgelsen stammer fra observationsstudier af frokostmåltider samt kvalitative fokusgruppeinterviews med pædagoger.

Læs om undersøgelsen her.