Det gode måltid i jeres dagtilbud – normer, smagsoplevelser og plads til leg

Danmarks Evalueringsinstituts inspirationsmateriale Det gode måltid i jeres dagtilbud – normer, smagsoplevelser og plads til leg er en del af Børne- og Undervisningsministeriets initiativ, der sigter mod at forebygge usunde spisevaner hos børn og unge. Målet er at give børn og unge en grundlæggende forståelse for mad og sundhed gennem en styrket maddannelse.

Tre vigtige temaer

Inspirationsmaterialet, der henvender sig til pædagoger og andet personale i dagtilbud, har fokus på følgende tre temaer i det pædagogiske arbejde før og under måltidet.

  • Organisering af det gode måltid
  • Pædagogens rolle under måltidet
  • Forældresamarbejde

Hent og læs rapporten her.