Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Den Nationale Sundhedsprofil er en undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel. Undersøgelsen belyser bl.a. udviklingen i danskernes kostmønstre og vægtstatus. Den Nationale Sundhedsprofil er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU og er udgivet af Sundhedsstyrelsen.

I den landsdækkende undersøgelse udsendes et spørgeskema til omkring 300.000 danskere over 16 år og gennemføres cirka hvert 3. år. I gennemsnit vender 180.000 tilbage på spørgeskemaet, der indeholder informationer om sundhedstilstand, helbred, sociale relationer, sundhedsadfærd og kostvaner. Tal i afsnittet her er baseret på undersøgelserne i 2010, 2013, 2017 og 2021.

De seneste tal fra den repræsentative befolkningsundersøgelse ”Den Nationale Sundhedsprofil” 2021 viste selvrapporterede tal, at 45% havde normalvægt, 52,6% havde overvægt (moderat overvægt: 34,1% og svær overvægt: 18,5%) og 2,4% havde undervægt.

Der er forskel mellem kønnene 59,1% af mænd har overvægt, mens 46,2% kvinder har overvægt. Kigger man kun på svær overvægt er forskellen udvisket. 18,6% af mænd og 18,3% af kvinder har svær overvægt.

Fra undersøgelsen i 2010 og frem til seneste undersøgelse i 2021 er der en stigning i andelen med overvægt både for kvinder og mænd og i alle aldersgrupper. I 2021 stiger andelen med overvægt hos begge køn med alderen frem til 55-64 alderen, hvor den igen falder. I 2021 havde 70,4% af mændene i alderen 55-64 år overvægt, og i samme alder havde 54,4% af kvinderne overvægt.

Danskernes kost

Kigger man på danskernes kost, viser undersøgelsen, at 17,7 % af den voksne befolkning har usunde kostmønstre. Her har mænd i alle aldersgrupper den største andel.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021 lever 82,9% ikke op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for fiskeindtag på 350 g pr uge.

Blandt voksne danskere i seneste undersøgelse fra 2021 var der i gennemsnit 51,1% af kvinderne og 38,8% af mændene, der dagligt spiste frugt. I 2010 lå gennemsnittet på 76,10 % for kvinder og 56,50 for mænd.

Der er en tydelig sammenhæng mellem usund kost og uddannelsesniveau. Blandt danskere med en lang videregående uddannelse har7,7% usunde kostmønstre. Blandt danskere med grundskole som højeste uddannelsesniveau har 29,5% sunde kostmønstre.