Danskernes forbrug af slik og chips – en undersøgelse af portionsstørrelser

Rapport fra MAPP Centret, Aarhus Universitet, der består af fire dele. Del 1: litteraturgennemgang. Del 2: markedsanalyse af udviklingen i salg af slik, bland-selv-slik og chips med fokus på forskellige portionsstørrelser. Del 3: to spørgeskemaundersøgelser af danske forbrugeres portionsopfattelser af henholdsvis slik og chips. Del 4: interviewundersøgelse med danske forældre. Undersøgelsens resultater kan bl.a. danne grundlag for nye tiltag til at begrænse danskernes indtag af slik og chips – fx nye kommunikationsstrategier.

Hent rapporten her.