Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Denne rapport fra DTU Fødevareinstituttet beskriver resultaterne fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse af danskernes faktiske kost og deres opfattelse af, hvor sunde kostvaner de har.

Kvantitativ og kvalitativ data

Undersøgelsens første del bygger på kvantitativ data fra Den nationale undersøgelse af danskernes faktiske kost og fysiske aktivitet 2005-08 (DANSDA). Undersøgelsens anden del bygger på kvalitative interviews med 18 personer, der har deltaget i DANSDA 2005-08.

Ved at kombinere disse metoder er det muligt 1) at undersøge om og hvordan, der er en kontrast mellem danskernes faktiske kost og deres oplevelse af, hvor sundt de spiser, og 2) via kvalitative interviews at opnå en forståelse for, hvad der kan ligge til grund for denne kontrast.