Børnesundhedsprofilen 2021 – København

Børnesundhedsprofilen 2021 – København giver viden om københavnske børns mentale og fysiske velbefindende og deres idræts- og foreningsliv.
Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af en digital spørgeskemaundersøgelse om trivsel, sundhedsadfærd og fritidsliv, som børn i 3., 6. og 9. klasse har besvaret i perioden fra d. 6. september til d. 14. oktober 2021.

59 almene folkeskoler og 20 privat- og friskoler har deltaget i Børnesundhedsprofilen. Dertil har en række specialskoler og dagbehandlingstilbud deltaget. Undersøgelsen baserer sig på i alt 9.169 besvarelser fordelt på de tre klassetrin: 3.298 besvarelser fra 3. klasse, 3.343 besvarelser fra 6. klasse, samt 2.528 besvarelser fra 9. klasse. I alt 69% af de indbudte børn har besvaret undersøgelsen. Med udgangspunkt i svarprocenten samt analyser af den geografiske såvel som socioøkonomiske spredning på deltagende skoler vurderes Børnesundhedsprofilen 2021 – København at give et generelt
indblik i københavnske børns sundhed, trivsel og idræts- og foreningsliv.

Resultaterne i Børnesundhedsprofilen viser, at 82% af børnene i 3. klasse spiser morgenmad hver dag, mens det gælder for 63% af børnene i 6. klasse og 45% af børnene i 9. klasse. Andelen, der sjældent eller aldrig spiser morgenmad, stiger med alderen, og i 9. klasse spiser 16% sjældent eller aldrig morgenmad, mens 14% kun spiser morgenmad 1-2 dage om ugen. Andelen er væsentligt større blandt piger end blandt drenge. I Børnesundhedsprofilen svarer 8% af børnene i 3. klasse, at de sjældent har tid til at spise deres mad i skolen, mens det gælder for 11% i 6. klasse og 9% i 9. klasse. Fødevarestyrelsen anbefaler, at skolerne sikrer gode rammer om måltiderne på skolen, herunder at der er tid nok til at spise frokostmåltidet.

Gå på opdagelse i flere kilder om vægtstatus, mad- og måltidsvaner