Ældres sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2019

Ældreprofilen er baseret på data fra både Den Nationale Sundhedsprofil og Susy-undersøgelsen og indeholder informationer om omkring 56.000 danskere over 65 år. Data er selvrapporterede via spørgeskema og omhandler resultater fra kvinder og mænd over 65 år i perioden 2005 -2017, med undersøgelser i 2005, 2010, 2013 og 2017.

Andelen ældre med svær overvægt steg i perioden 2005-2017. Tendensen i 2017 var, at flere mænd end kvinder havde overvægt, og at overvægtsraterne synker i takt med stigende alder efter 65-årsalderen. I 2017 havde 22% af mænd i alderen 65-74 år svær overvægt, hos de 75-84-årige havde 16,0% svær overvægt og hos mænd over 85 havde 9,6% svær overvægt. For kvinderne havde 17,9% i alderen 65-74 år svær overvægt, for de 75-85-årige havde 14,5% svær overvægt og for kvinder over 85 år 10,9% svær overvægt.

En større andel af ældre mænd (20,1%) end ældre kvinder (12,0%) havde et usundt kostmønster. Andelen med usundt kostmønster stiger med alderen. I perioden 2010 – 2017 ses en stigning i andelen med et usundt kostmønster blandt mænd. For kvinderne falder andelen for de 65-74-årige og for dem over 85, mens den stiger en smule for de 75-84-årige. I 2017 var der blandt de 65-75-årige mænd 19,6% med et usundt kostmønster, 20% for de 75-84-årige og 25,5% for dem over 85 år. For kvinderne havde 10,4% af de 65-74-årige et usundt kostmønster, og for de 75-84-årige 13,1% og for kvinder over 85 år var der 18,3% med et usundt kostmønster