Forsiden klimaanprisninger og kostråd

Vejledning om brug af generiske klimaanprisninger og kostråd til at fremme sundere valg

Hjælp til et sundt og klimavenligt valg

Fødevareproduktionen står for en betydelig del af den samlede klimabelastning, og derfor kan en ændring i sammensætningen af den mad, vi spiser, være med til at gøre en forskel for klimaet. I mange tilfælde er de fødevarer, der fremhæves positivt i kostrådene også de fødevarer, der har et lavere klimaaftryk, hvorfor Rådet for sund mad ser det som en vigtig opgave at hjælpe forbrugerne med at træffe et mere klimavenligt valg, der samtidig er sundere.

Brug af klimaanprisninger og kostråd kan være én måde at fremme forbrugernes valg af sundere fødevarer med et lavere klimaaftryk i indkøbs- eller spisesituationen.

Generiske eksempler skal gøre markedsføring af forskellige fødevarekategorier nemt

Formålet med denne vejledning er at give nogle enkle eksempler på, hvordan klimaanprisninger og kostråd kan bruges med henblik på at fremme fødevarer med et lavere klimaaftryk, der samtidig er sundere.

Eksemplerne kan bruges af spisesteder, detailbutikker, ved internethandel (fjernsalg) og på virksomheders hjemmesider. Eksemplerne vedrørende klimaanprisninger er begrænset til generiske anprisninger anvendt i generisk markedsføring af forskellige fødevarekategorier. Deltagerkredsen bag projektet er enige om, at det ville have været hensigtsmæssigt, hvis vejledningen ligeledes kunne have omfattet eksempler med brug af generiske klimaanprisninger på konkrete produkter. Dette har dog ikke været muligt inden for det vidensgrundlag, som vejledningen bygger på.

Vejledningen er udarbejdet i regi af Rådet for sund mad med De Samvirkende Købmænd som projektleder og deltagelse fra Fødevarestyrelsen, Bryggeriforeningen, Coop, Dagrofa, DI Fødevarer, Dansk Erhverv, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, MLDK Mærkevareleverandørerne, REMA 1000 og Dansk Gartneri.

Læs mere om Klimaanprisninger

Vejledningen er udarbejdet i forbindelse med Rådets projekt Klimaanprisninger, som netop havde til formål at afklare, hvilke anprisninger vedrørende klima, der kan anvendes med henblik på at fremme det sundere valg.