National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen

Denne publikation, udgivet af Socialstyrelsen, er målrettet kommunerne med ønsket om, at de vil bruge handlingsplanen i deres arbejde blandt de ældre borgere for at styrke deres ernæringstilstand, funktionsevne og livskvalitet.

Hent National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen