Kødets ernæringsmæssige betydning

Publikation fra Landbrug & Fødevarer om kødets ernæringsmæssige betydning.