Kostnotat for Godhavn

Godhavn Kostnotat

I dette kostnotat, udarbejdet af Kost og Ernæringsforbundet, fokuseres der på særlige kosthensyn i forhold til diagnoser, medicin, allergier og overvægt/undervægt.

Notatet kan med fordel læses sammen med Måltidskodeks for Godhavn 2018.

Inspiration til behandlingsinstitutioner

Formålet med notatet er at give viden til ledelse og medarbejdere på Godhavn. Notatet kan også anvendes til inspiration på lignende offentlige og private institutioner. Det vil desuden være relevant for myndighedspersoner at benytte notatet som en faglig standard for særlige kosthensyn for deres målgrupper.

Fokus på mad, måltider og ernæring i det pædagogiske behandlingsarbejde

Notatet komme bl.a. ind på at fælles måltider, fremme af madmod og fokus på ernæring i behandlingsforløb, hvor der vurderes at være individuelt behov, kan indgå som en integreret del af det pædagogiske behandlingsarbejde.

Fokus på mad, måltider og ernæring kan med fordel styrkes som et fælles fagligt omdrejningspunkt i forhold til at lære børn og unge at mestre egen sundhed. De fælles måltider bør ideelt set være et frirum og en ramme, der giver hverdagen rytme og tryghed og dermed bidrager til trivsel. De praktiske opgaver, samtalerne i afdelingskøkkenet og ved spisebordet kan give faste rammer og rutiner, og bidrage til ro i en ellers for mange kaotisk hverdag.