Forebyggelsespakke: Overvægt

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt skal støtte kommunernes arbejde i at fremme normalvægten samt forebygge overvægt og svær overvægt blandt borgerne.

Hent forebyggelsespakken om overvægt

Fokus på mad, fysisk aktivitet og mental sundhed

Det er vigtigt, at forebyggelsespakken om overvægt ses og anvendes i sammenhæng med forebyggelsespakkerne om mad og måltider, fysisk aktivitet og mental sundhed, da disse elementer spiller en vigtig rolle for at bevare normalvægten og for at forebygge overvægt.

Forebyggelsespakke: mad og måltider

Forebyggelsespakke: mental sundhed

Forebyggelsespakke: fysisk aktivitet