Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud – Praksiseksempler

Denne publikation fra Danmarks Evalueringsinstitut giver eksempler, der kan inspirere til udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer omkring mad og måltider i daginstitutionen. Herudover skal praksiseksemplerne også inspirere til arbejdet med det fælles pædagogiske grundlag i institutionen og de seks læreplanstemaer fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Publikationen bygger på interviews med 21 dagtilbudsledere, tre kommunale konsulenter, to områdeledere og en pædagog.

Find publikationen her.