Det pædagogiske arbejde med mad og måltider i dagtilbud – Vidensopsamling

Denne publikation fra Danmarks Evalueringsinstitut er en vidensopsamling, der ser nærmere på, hvordan det pædagogiske personale arbejder med mad, måltider, madglæde, maddannelse og sundhed, samt hvad der karakteriserer mad og måltider i dagtilbud.

Vidensopsamlingen, der bygger på 57 udvalgte studier fra Skandinavien, er inddelt i følgende ni temaer:

  • Børn og voksne som rollemodeller
  • Kommunikaiton og sprogudvikling
  • Sociallisering og disciplinering
  • Børns aktive inddragelse og indflydelse
  • Tilgange, metoder og initiativer
  • De fysiske rammer og organisering
  • Forældresamarbejde
  • Organisering af og samarbejde mellem personale, mad- og måltidspolitik og madordning

Se nærmere på vidensopsamlingen