En ældre borger i dialog med en kommunal medarbejder om rehabilitering gennem mad og måltider

Appetit på måltidet – Dialogværktøj til ældre borgeres rehabilitering gennem mad og måltider

Appetit på måltidet er et dialogværktøj, der kan bruges i kommuner, som ønsker at arbejde med hjemmeboende ældre borgeres rehabilitering gennem mad og måltider.

En høj andel af ældre borgere i hjemmeplejen er undervægtige. Konsekvensen heraf er blandt andet nedsat livskvalitet, nedsat funktionsevne, dårlig livsmestring samt et øget behov for hjælp til almindelige dagligdags aktiviteter. Det kan have stor betydning for ældre borgere at have indflydelse på, hvad man spiser, med hvem og hvornår. Dialogværktøjet Appetit på måltidet viser, hvordan ældre borgere kan inddrages.

Formålet med dialogværktøjet

Dialogværktøjet foreslås brugt i et rehabiliteringsforløb, hvor borgeren er i en situation med problemer eller vanskeligheder omkring mad og måltider, fx ved behov for madservice. Der kan være mange årsager til, at borgeren i en periode eller resten af livet har behov for madservice. Ofte hænger det sammen med en nedgang i borgerens funktionsevne i forhold til håndtering af egen mad og måltider, eller en akut opstået sygdom eller knoglebrud, som nødvendiggør madservice i en kortere periode. Formålet med at bruge dette værktøj er at finde og hjælpe de borgere, som har glæde af en rehabiliteringsindsats i forhold til egen mad og måltider. Værktøjet kan også bruges til at understøtte de politiske beslutninger, hvilket kan være afgørende i forhold til indsatser på mad- og måltidsområdet.

Hent dialogværktøjet gratis her

Dialogværktøjet består af tre dele:

Sådan bruges dialogværktøjet

I Vejledningen (hæfte 1) beskrives, hvordan værktøjet kan bruges. Vurderings- og målsætningsskemaet (hæfte 2) består af et skema til funktionsevnevurdering og skemaer til målsætninger. Vurderingsskemaet skal udføres i dialog med borgeren. Her er formålet at finde ud af: hvad borgeren selv kan udføre; borgerens begrænsninger i forhold til selv at kunne klare madlavning og måltidssituationer; borgerens oplevede betydning af begrænsningen. Målsætningsskemaerne bruges gennem dialog til at opsætte en eller flere målsætninger for de funktionsforbedringer, som borgeren ønsker, og som er realistiske i forhold til vedkommendes begrænsninger. I Indsats- og inspirationskataloget (hæfte 3) kan man få inspiration til indsatser, som kan igangsættes i kommunalt regi.

Baggrund for dialogværktøjet

Dialogværktøjet er udviklet i projekt Appetit på Måltidet i 2016-2018 af Måltidspartnerskabet og dets partnere: Fagligt selskab af Kliniske Diætister, Kost og Ernæringsforbundet, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Københavns Professionshøjskole i et samarbejde med Odense Kommune.