Anbefalinger for den danske institutionskost

Denne publikation fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet er rettet mod personer, der arbejder med og har ansvaret for kosten i landets institutioner, hvor måltidet og bespisningen er en del af institutionens funktion eller behandling. Publikationen rummer afsnit, hvor maden er i centrum, som fx ernæringslære og maden i praksis, samt afsnit der har målgruppen i centrum, som fx kost til børn, kost til personer fra andre kulturer samt kost ved indlæggelse.

Læs anbefalingerne her.