UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019

UNG19 EUD fra Steno Diabetes Center er en landsdækkende, tværsnitsundersøgelse blandt 6.119 erhvervsskoleelever. Formålet er at opnå ny viden og indsigt i erhvervsskoleelevers sundhed, trivsel og hverdag for herigennem at kunne målrette og planlægge fremtidige sundhedsfremmende tiltag på erhvervsuddannelserne.

Læs mere om projektet her.