Butikspersonale i grøntsagsafdeling skaber sundere indkøbsmuligheder

Sundere indkøbsmuligheder i dagligvarehandlen

Der har i adskillige år været arbejdet med, hvordan forbrugeren kan påvirkes og hjælpes til at træffe et sundere valg. Måltidspartnerskabets (nu Rådet for sund mad) projekt Sundere indkøbsmuligheder i dagligvarehandlen skulle kortlægge muligheder og barrierer for, hvordan detailhandlen kommer videre i deres arbejde med god kundeservice og initiativer for sundere måltider.

Detail vil hjælpe forbrugere til at træffe sunde valg

Detailhandelen har i adskillige år arbejdet med, hvordan butiksindretning og butikspersonalet kan hjælpe forbrugeren til at træffe sundere valg i indkøbssituationen. Hovedparten af danskernes måltider tilberedes i hjemmet. Derfor var det for Måltidspartnerskabet et naturligt indsatsområde at se på, hvordan detailhandlen kan komme videre i deres arbejde med initiativer, der fremmer forbrugernes valg af sundere måltider. Projektet vil tage afsæt i best practice og arbejde videre med redskaber og viden, der allerede indgår i butikkernes indsats.

Kortlægning af eksisterende redskaber og viden

Initiativet skulle kortlægge de redskaber og den viden, der allerede fandtes, og som kan være medvirkende til at detailhandlen og butikspersonalet kan hjælpe forbrugerne til sundere indkøbsmuligheder i dagligvarehandlen. Derudover blev det undersøgt, hvilken viden og redskaber, der mangler for, at detailhandlen kan komme videre i deres arbejde med sundere valg. Projektet skulle kortlægge, hvilke barrierer, muligheder og behov der findes i detailhandlen i deres arbejde med sundere måltider.

Projektets resultater

Resultatet af projektet formidles direkte til relevante aktører i detailhandlen.