Kvinde kigger på vareindholdet på en fødevarer for at tjekke hvad der er sunde fødevarer til mennesker med diabetes

Sunde fødevarer til mennesker med diabetes

Det kan være en udfordring at vælge rigtigt, når man som patient med diabetes vil planlægge sammensætningen af sin mad. Projekt Sunde fødevarer til mennesker med diabetes fokuserer på at øge viden og information om sunde valg af fødevarer.

Projektets overordnede mål er at gøre det lettere for personer med diabetes at følge De officielle Kostråd under hensyntagen til individuelle mål og strategier. Den rette kost er en del af en velreguleret diabetes, og det er særlig vigtigt at have fokus på indtaget af kulhydrater, både mængde, type og fordeling over dagens måltider. Det bidrager til at stabilisere blodsukkeret. Projektet skal øge handlekompetencerne til at vælge de sunde fødevarer i indkøbssituationen, når man har diabetes. Kost og Ernæringsforbundet er projektledere.

Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Som led i projektet er der gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt mennesker med diabetes og en kvalitativ undersøgelse blandt sundhedsprofessionelle. Formålet har været at undersøge, hvilke eksisterende mærkningsordninger, støtteværktøjer og redskaber, der er kendskab til, hvilke der anvendes i praksis, og hvilke ønsker, der er til nye støtteværktøjer og redskaber. 

Støtteværktøj – Indkøbsguide

Et af de støtteværktøjer, som allerede er udviklet på baggrund af undersøgelsen, er en opdateret version af en indkøbsguide. Indkøbsguiden er en overskuelig og nem guide til, hvordan man vælger sundere mad- og drikkevarer, når der købes ind. Indkøbsguiden kan også anvendes i rådgivnings- og vejledningsammenhæng.

Indkøbsguide til mennesker med diabetes

Indkøbsguide er en hjælp i selve indkøbssituationen, og kan derfor være med til at styrke og øge handlekompetencen blandt personer med diabetes. Guiden kan også bestilles hos kfsbutik.dk eller netbutik.diabetes.dk.

Idekatalog til rådgivning og vejledning af borgere med diabetes.

I et idekatalog kan ernærings- og sundhedsprofessionelle finde inspiration til rådgivning og vejledning af borgere med diabetes. Idekataloget præsenterer et overblik over apps, madopskrifter, film og andre eksisterende støtteværktøjer, der kan bidrage til den sundhedsprofessionelles rådgivning og vejledning af borgere med type 1- og type 2-diabetes.

Den Nationale Diabeteshandlingsplan

Projektet løfter initiativ 4 i Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020. Indholdet i Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020 blev aftalt mellem regeringen og satspuljepartierne i efteråret 2017. I planen indgår 12 initiativer til styrkelse af diabetesindsatsen i Danmark og skabe en fælles national ramme, som skaber mål og retning for diabetesindsatsen i Danmark. Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljen for 2017-2020 indgået en aftale om at afsætte 65,0 mio. kr. til Den Nationale Diabeteshandlingsplan, der skal styrke indsatsen på diabetesområdet.