Gør sund mad til barnemad

Læs Fødevarestyrelsens anbefalingen: ‘RAMMER OM DET GODE MÅLTID I DAGINSTITUTIONER

Sund mad- og måltidspraksis i dagplejen skal øge kvaliteten af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i dagplejen ved på sigt at klæde alle dagplejere i Danmark på til at kunne løfte deres betydningsfulde rolle for børns udvikling af livslange, sunde mad- og måltidsvaner tidligt i barndommen.

’Sund mad- og måltidspraksis i dagplejen’ er et udviklingsprojekt, der er finansieret af Novo Nordisk Fondens initiativ ’Børnevægt i balance’ og udviklet i et tæt samarbejde mellem Madkulturen, Slagelse og Egedal Kommune, FOA og Rådet for sund mad. Projektpartnerskabet vil bidrage til, at børn i dagpleje vokser op med sund vægt og en sund krop, de kan bevare gennem hele livet. Projektet løber over 1 år, hvor Madkulturen i samarbejde med dagplejere fra Slagelse og Egedal Kommune udvikler og tester et kursusforløb og inspirationsmaterialer, der ruster dagplejere i de to kommuner til at tilbyde børnene sund og varieret mad samt give forældrene inspiration til sundere mad i eget hjem. Kursusforløbet inkluderer også et særskilt kursusmodul for kommunernes tilsynsførende dagplejepædagoger. Modulet skal understøtte, at arbejdet med maden og måltidet integreres og forankres i de pædagogiske læreplaner og i det kommunale tilsyn med dagplejen.

Behovet for indsatsen i dagplejen

Madkulturen og FOA har med finansiering fra Rådet for sund mad gennemført en forundersøgelse blandt kommunale dagplejere i Danmark, der har afdækket praksis omkring maden og måltiderne i dagplejen samt behovet for en indsats. Tæt på 10 % af alle dagplejere deltog i undersøgelsen (ca. 850). Forundersøgelsen viser bl.a., at dagplejerne har svært ved at omsætte viden om sund og varieret mad til børn i praksis, og at de efterspørger målrettet opkvalificering, der kan ruste dem til denne opgave og tager hensyn til dagplejens særegne grundvilkår, hvor dagplejeren står alene med børnene. Det skal ’Sund mad- og måltidspraksis i dagplejen’ imødekomme.

Børn får dækket mellem 45 og 70 % af deres daglige energibehov i dagtilbuddet (EVA), og der er stor sandsynlighed for, at madvaner, der er etableret i barndommen, følger med i voksenlivet. Derfor er maden i dagtilbuddet afgørende for børnenes maddannelse og udvikling af sunde mad- og måltidsvaner.

Formålet med projektet

Projektet skal gennem et målrettet kursusforløb og inspirationsmaterialer give dagplejere madfaglige færdigheder og kompetencer til at kunne omsætte viden om sund og variereret mad til børn i praksis, så de kan bidrage til at skabe fundamentet for sunde mad- og måltidsvaner hos børn.

Læs mere om projektet her hos Madkulturen