Smag på Aarhus

Smag på Aarhus er et projekt med fokus på mad og natur. Her bliver byens rum inddraget, så der kommer spiselige og sanselige miljøer i byen. Borgerne bliver aktivt inddraget i projektet, og er med til at skabe smukke og sanselige områder i byen. Den spiselige natur bliver formidlet, for at flere af kommunens borgere opdager naturens skønne spisekammer.

Projektet har fokus på følgende tre områder:

  • Etablering af byhaver og spiselige byrum.
  • Formidling af viden om råvarer i naturen, både i havet og på land.
  • Skabe fælles oplevelser for borgerne via arrangementer.

Smag på Aarhus var etableret som et 4-årigt projekt fra 2015-2018 , men projektet fortsætter fra 2019 og frem.

Læs mere om projektet og de forskellige aktiviteter.