Ret portion

Med Ret Portion sætter vi fokus på den mængde, vi spiser og drikker. At spise og drikke (lidt) mindre er et enkelt budskab og muligt at efterleve uanset alder, livsfase, socialgruppe eller kostmønster. Ret portion er en forebyggelsesindsats mod overvægt, som har til formål at øge tilgængeligheden af og efterspørgslen efter lidt mindre portioner og pakkestørrelser.

Portionsstørrelser er øget signifikant over de sidste 50 år og videnskabelige studier viser en klar sammenhæng mellem for store portioner og øget energiindtag, som-kan-føre til udvikling af overvægt og fedme. Ret portion arbejder for, at den enkelte og familier kommer til at spise og drikke de rette mængder med den rette frekvens og sammensætning for at sikre en sund og balanceret kost.

Hold vægten – spis og drik (lidt) mindre

Målsætningen med Ret Portion er at bidrage til at standse stigningen i overvægt og forbedre folkesundheden. Det er en forebyggelsesindsats – ikke en national slankekur. Målet er, at flere danskere bevarer normalvægten, og at allerede overvægtige undgår yderligere vægtøgning. Fokus vil være på den mængde, vi spiser og drikker. At spise og drikke (lidt) mindre er et enkelt budskab og muligt at efterleve uanset alder, livsfase, socialgruppe eller kostmønster.

Ret Portion er et foreløbigt 3-årigt samarbejde (2020-2023), som skal være startskuddet til et paradigmeskifte, hvor mindre portioner bliver det nye normale derhjemme, i butikkerne og i kantiner og restauranter. Ambitionen er at involvere og engagere alle sektorer og aktører, som har indflydelse på, hvad vi spiser og drikker.

Bredt samarbejde

Ret Portion gennemføres som et initiativ i regi af Rådet for sund mad og ledes af et projektteam med kontor i Kræftens Bekæmpelse. Projektteamet står for den daglige drift og faciliterer arbejdsgrupperne, som består af repræsentanter for Rådets medlemsorganisationer. Partnerne bidrager med faglig viden i bl.a. arbejdsgrupper og ad hoc sparring og er ambassadører for projektet i egen organisation og egne interessenter. Pt. er 15 medlemsorganisationer en del af projektgruppen.  Det sikrer et bredt samarbejde om en vigtig dagsorden. Initiativet falder ind under programmet Danskernes madvaner, som er et af tre programmer, som Rådet arbejder med i 2019-21. Ret Portion sker i samarbejde med Innovationspartnerskabet for sundere mads arbejde med downsizing.