Styrk maddannelse

Danske professionshøjskoler står bag udviklingen af Styrk maddannelse, der har fokus på at styrke og fremme børn og unges maddannelse. Det er et kursusforløb samt materiale til lærer, pædagoger og andet personale, der har interesse for at arbejde med og styrke maddannelsen blandt børn og unge i landets dagtilbud eller skoler.

Maddannelse i dagtilbud

Kompetenceudviklingsforløb om maddannelse, der henvender sig til pædagoger og personale i dagtilbud, udbydes hos landets seks professionshøjskoler. Tilmeld dig og din kollega til kurset.

Som en del af projektet er der udviklet materiale, som skal give inspiration til det pædagogiske personale ift. at arbejdet med mad, måltider og maddannelse i dagtilbud. Der er udgivet en rapport om det gode måltid, en rapport med praksiseksempler samt en vidensopsamling om det pædagogiske arbejde med mad og måltider.

Maddannelse i skolen

Kompetenceudviklingsforløb samt inspirationsmateriale om mad, måltider og maddannelse i skolen, der er målrettet lærerne, kommer senere i 2020.

Udforsk selv projektet her.