Eksempel på nudging til mere grønt i REMA 1000

Nudging til mere grønt i Rema1000

En række partnere i Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad) viste i 2015, at nudging kan fremme salget af frugt og grønt med over 20 procent i dagligvarehandlen. I dette projekt blev forsøget gentaget i stor skala hos Rema1000 for at se om nudging kan føre til mere grønt.

Flere analyser viser, at frugt og grønt afdelingen har stor betydning for valg af indkøbssted. Mange mennesker har imidlertid udfordringer med at omsætte gode råd og anbefalinger til konkret hverdagsadfærd. Hvis vi ændrer konteksten for de valg forbrugerne træffer, kan der imidlertid godt rykkes ved vanerne. Det kaldes nudging og Rema1000 medvirkede i eksperimentet ved at lade konkrete butikker være med i eksperimenterne samt dele resultaterne (omsætningstal som benyttes i form af indeks) på bl.a. hakket oksekød og grøntafdelingen.

Splash-mærke

Projektet testede effekten af den såkaldte “splash-mærke interventionen”. Denne intervention går ud på at placere grøntsager (Easy Tasty kålsalat) sammen med hakket oksekød (Smagfuldt hakket oksekød 8-12 %) samtidig med, at der er et klistermærke på kødet, hvor kunden opfordres til at købe grøntsager. Interventionen gennemførtes i Rema1000 og omfattede hakket oksekød og convenience snitgrønt. I første omgang drejede det sig om i alt 36 butikker (samt 12 butikker, der er udvalgt til kontrol). Formålet var at finde frem til, hvordan man kan nudge forbrugere til at købe mere frugt og grønt, når de køber dagligvarer.

Nudging kan påvirke forbrugeres daglige indkøb på en positiv og sund måde. Hovedmålgruppen er forbrugerne, hvis adfærd skal påvirkes i en sundere og grønnere retning. Samtidig vil projektet kunne give supermarkedskæder og andre butikker redskaber, som vil kunne anvendes til at øge deres salg af frugt og grønt. Projektet vil videreudvikle og validere splash-mærke interventionen, som er én af de mest effektive interventioner, der blev fundet i første del af projektet.

Hvad er nudging?

Pelle Guldborg, iNudgeyou, definerer et nudge sådan:
“Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning og i overensstemmelse med deres reflekterede præferencer uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner, o.lign.”