To ældre sidder og nyder mad

Nordisk seminar om ældres sundhed

Med seminaret, A Nordic Prevention Seminar on Elderly Nutrition, blev viden og erfaringer om ældres sundhed i nordiske lande samles og diskuteres. Der var særligt fokus på, hvordan 65+ borgere kan holde sig sunde gennem måltider og ernæring.

For at sætte fokus på ældres sundhed organiserede Fødevarestyrelsen i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad) et nordisk 1-dags seminar om ældre og ernæring med særligt fokus på den gruppe af ældre, der klarer sig temmelig godt i hverdagen. På seminaret, der blev afholdt i efteråret 2017, blev det bl.a. diskuteret, hvordan man kan sørge for, at denne gruppe fortsat holder sig sunde.

Seminaret henvendte sig til personer i organisationer og politiske administrationer, der arbejder med ældre og sundhed. Til seminaret skal der etableres platforme for diskussioner samt viden- og praksisdeling mellem forskellige partere, der er involveret i arbejdet med ældre.

Seminaret er et forsøg på at skabe en nordisk indsats for at forbedre ernæringen og måltidsoplevelsen for ældre i Norden – særligt ud fra et offentlig-privat partnerskabsperspektiv. WHO har for nyligt sat ældres sundhed på agendaen, og ved at involvere viden og erfaringer på tværs af de nordiske lande forventes det, at den fælles viden, der genereres på seminaret, kan bruges internationalt. Dermed bliver seminaret et nordisk bud på, hvordan de globale udfordringer i forhold til ældres sundhed kan takles.

Resultaterne fra seminaret ønskes at omsættes til viden og projekter, der kan skabe bedre måltidsoplevelser for ældre, og derigennem forbedre denne befolkningsgruppes ernæring. Se Supplement til De officielle Kostråd til borgere 65+