Tomater der illustrerer markedsanalyse af danske grøntsager

Forbrugerundersøgelse af køb og brug af danske grøntsager

Denne forbrugerundersøgelse om grøntsager sætter fokus på de ønsker og behov, som grøntsager dækker hos forbrugerne i dag. Samtidig sætter undersøgelsen fokus på nogle af de barrierer og potentialer, der findes. Det skal fremadrettet fremme salget af grønt i dagligvarehandlen og herigennem øge danskernes forbrug af grøntsager. Den kvantitative forbrugerundersøgelse om danskernes holdninger til og brug af grøntsager er gennemført af Landbrug & Fødevarer i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad) og i samarbejde med Coop, De Samvirkende Købmænd (DSK), Dansk Gartneri og Sæson. Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter støttede projektet.

Baggrund og formål

Der er de seneste år gennemført forskellige shopper-undersøgelser og butiksforsøg med henblik på at øge salget af grøntsager til danskerne. Med denne undersøgelse var ønsket at forbedre indsigten i de ønsker og behov, som grøntsager dækker hos forbrugerne i dag, hvilke barrierer, og ikke mindst hvilke potentialer, der findes for at øge salget af grønt i dagligvarehandlen. Vi ved fra tidligere analyser, at forbrugerne gerne vil leve sundere, og at de også rigtig gerne vil spise flere grøntsager. Men mange forbrugere har svært ved at leve op til idealerne og få købt, tilberedt og spist grøntsager nok. Der kan være mange grunde til dette. Første skridt til at hjælpe forbrugerne med at overkomme barriererne, er at erhvervet får den nødvendige indsigt i forbrugernes adfærd i forhold til grøntsager samt deres holdninger og præferencer. Derfor blev denne kvantitative forbrugerundersøgelse (U&A – ’users and attitudes’) af adfærd og holdninger i forhold til grøntsager gennemført. Indsigter herfra skal bruges til at øge gartneribrugets salg af grøntsager via de danske dagligvarebutikker, for herigennem at øge danskernes forbrug af grøntsager.

Undersøgelsesdesign

Dataindsamlingen er foregået ved hjælp af online interviews og er gennemført af Kantar Gallup med brug af deres panel GallupForum. Undersøgelsen blev gennemført i maj 2017 blandt 1.038 danskere i alderen 18-70 år. For at deltage i undersøgelsen var det et krav, at man var minimum medansvarlig for husstandens indkøb.