To børn leger med maden

Madleg og maddannelse ud i køkkenet

Madleg og maddannelse ud i køkkenet har arbejdet med et nyt kursus for daginstitutionernes køkkenfaglige personale. Det skal skabe bedre forudsætninger for at børn udvikler madmod og madglæde.

Med pilotprojektet har UCL og Vejle Kommune i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad] udviklet et AMU-kursus for køkkenfaglige medarbejdere i daginstitutioner med fokus på madleg, maddannelse og samarbejdet mellem køkken og stue.

Formålet med pilotprojektet var at udvikle, beskrive, afprøve, dokumentere og evaluere et 5-dages uddannelsesforløb for køkkenfagligt personale i daginstitutioner i Vejle. På baggrund af erfaringerne med det konkrete forløb er det intentionen, at der skal udvikles lignende AMU-kurser, der tilbydes landet over.

Madleg skal fremme børns madmod og madglæde

Pilotprojekt havde til hensigt at videreuddanne køkkenfaglige medarbejdere. Det skal give dem bedre forudsætninger for at samarbejde med pædagogfaglige medarbejdere om maddannelse i institutionerne med udgangspunktet i publikation Madleg. Udbredelsen af Madleg vil øge institutionernes fokus på mad og måltider, som en del af læreplanstemaerne.

Projektet arbejder videre med aktiveringen af det dannelsesideal, der blev præsenteret med Madleg. Det går ud på at børnene udvikler madmod og madglæde. Målet er via en professionalisering af personalet i daginstitutionerne at fremme børns madmod og madglæde. Det skal bidrage positivt til udviklingen af børnenes mad- og måltidsvaner. Dette skal ske ved at skabe rammer, der støtter børn i at udvikle kompetencer, som de bringer i spil, når det kommer til mad og måltider. Sunde valg handler, som vi ved, ikke kun om rationelle beslutninger. Madvalg handler også om farver/udseende, genkendelighed, velsmag mm. Derfor er madmod, madglæde og handlekompetence tre centrale begreber, som indsatsen tager afsæt i.

Pilotprojektet er en videreføring af det tidligere projekt Madleg, som du kan læse mere om her.