En gruppe mennesker spiser et måltid sammen

Måltidstænketanken

Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad) deltog i den tidligere Fødevareminister Dan Jørgensens Måltidstænketank. Sammen med en række eksperter, meningsdannere og interessenter formulerede de måltidsråd, der skal styrke madkulturen i Danmark.

De tre råd blev: Lær at lave mad – og lær det fra dig | Brug råvarer – og køb ind med ansvar for mennesker, dyr og klode | Spis sammen med andre – og nyd samværet og måltidet.

Udover måltidsrådene lanceres også fem ambitioner for den danske måltidskultur og et idékatalog med idéer til, hvordan vi kan styrke den danske madkultur. Find kataloget her.

Mad er mere end næringsværdi og sundhedsværdi

Måltidsrådene skulle italesætte det at spise måltider, som mere end maden og dens næringsværdi og sundhedseffekt. Måltidet er også kulturelle og sociale fællesskaber, hvor viden og kundskaber om den gode mad gives videre, hvor vi i familien og i andre fællesskaber kan få gode oplevelser og trivsel.

Deltagelse i Måltidstænketanken var en del af partnerskabets indsats for at kommunikere måltider.

Måltidspartnerskabet nedsatte en projektgruppe med bred deltagelse fra partnerne. Projektgruppen mødtes forud for Måltidstænketankens tre samlinger for at give Måltidspartnerskabets medlemmer mulighed for at bidrage til Måltidstænketankens arbejde med konkret idéer og holdninger til måltidsråd og opfølgende initiativer.