Hoppeline

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt fra UC Syd, som er målrettet det pædagogisk personale i dagtilbud, hvor børnene er 1-6 år.

Projektet har til formål at støtte det pædagogiske arbejde med at styrke børnenes sundhed med særligt fokus på bevægelse. Som en del af projektet er der også fokus på mad og måltider.

Klik her, hvis du ønsker at udforske Hoppeline på egen hånd.

Udviklet materiale til pædagogisk personale

Dialogværktøjet Sund Pædagogik har til hensigt at faciltiere diskussioner om vaner og rutiner, som præger måltids- og bevægelseskultur i det enkelte dagtilbud. Hent vejledning til Sund Pædagogik.

Pædagogikkassen er et materiale, som kan bruges i forbindelse med mad- og måltidspædagogik. I dette materiale er der særligt fokus på at give børn viden om, hvor maden kommer fra. Få inspiration fra pædagogikkassen.

Find også inspiration til madpakken fra Hoppelines univers.