Et halvt savoykål

Et kærligt grønt skub

I projektet Et kærligt grønt skub afprøvede Måltidspartnerskabet [nu Rådet for sund mad], hvordan dagligvarehandlen kan nudge forbrugere til at vælge mere frugt og grønt, når de køber ind i dagligvarehandlen. Forventning var, at der vil blive spist flere grøntsager med en generel forbedring af folkesundheden som følge

Som en del af projektet afprøvede man mange interventioner og tre af disse er blevet fremhævet for at have et særligt potentiale ift. mersalg af frugt og grønt. Disse interventioner kan inspirere dagligvarehandlen til at fokusere på at øge afsætningen af frugt og grønt.

Læs om resultater fra projektet og de forskellige interventioner.