Børnebørnenes Madværksted

Børnebørnenes madværksted et projekt i Hjerteforeningen. Det er et madkursus for børn og bedsteforældre, der gennem tæt samarbejde skal lave sund mad. Projektet har fokus på at styrke samvær og fællesskab mellem generationer, baseret på fælles madoplevelser, samt at inspirere både børn og voksne til at spise sundere.

Mange af de deltagende børn styrkes i deres maddannelse, da 90% af de adspurgte børn efter endt kursus har øget deres madlavningsteknikker samt introduceret disse i hjemmet. Herudover har 70% af de adspurgte børn efter endt kurset fået et styrket forhold til deres bedsteforældre.

Madværkstederne er udbredt i 25 byer landet over og styres af frivillige samt faguddannede undervisere.

Udforsk Børnebørnenes Madværksted