Hotel- og Restaurantskolens kurser 

Hotel- og Restaurantskolen udbyder mere end 200 kurser samt leder- og efteruddannelser for faglærte og ikke-faglærte inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Mange af de korte kurser gennemføres som AMU’s efteruddannelseskurser eller under Åben Uddannelse. Derudover udbyder de længere kursusforløb, som er udviklet i samarbejde med faglige frontløbere og eksperter.

Kursusafdelingen arrangerer brancherelaterede events og korte foredrag om aktuelle emner. Derudover tilbyder de skræddersyede forløb målrettet medarbejdere og virksomheders behov, samt tilbyder rådgivnings- og udviklingskonsulentbistand inden for hotel- og restaurationsbranchen.