Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener

Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener

I dette projekt går 13 medlemmer i Rådet for sund mad sammen om at fremme sund og klimavenlig mad baseret på De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima i professionelle køkkener i Danmark.

Projektet giver de professionelle køkkener værktøjer og initiativer, så danskerne får mulighed for at spise sund og klimavenlig mad, når de er væk fra hjemmet.

Projektet har samlet relevante aktører på tværs af sektorer, som med en fælles koordineret indsats kan realisere projektets vision om, at:

  • bidrage til, at de professionelle køkkener har redskaber, kundskaber og motivation for at tilberede sund, velsmagende og klimavenlig mad, og at køkkenerne deler viden og inspiration med hinanden og deres brugere.
  • bidrage til at skabe en positiv bevægelse i samfundet, så beslutningstagere, professionelle køkkener og forbrugere prioriterer sund klimavenlig mad.

Den primære målgruppe er madprofessionelle og beslutningstagere i og omkring de professionelle køkkener. Projektets sekundære målgruppe er uddannelsesinstitutioner, leverandører og grossister.

Projektet består af fire faser:

Fase 1, Videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener

Her undersøges, hvad der eksisterer af værktøjer og initiativer til at fremme sund og klimavenlig mad i de professionelle køkkener, samt hvilke værktøjer og initiativer der er behov for at udvikle, understøtte og tilpasse for at fremme de professionelle køkkenernes arbejde med sund og klimavenlig mad.

Fase 2, Udvikling og afprøvning

De udvalgte værktøjer og initiativer i Fase 1 udvikles og afprøves i et tæt samarbejde med madprofessionelle og beslutningstagere i og omkring de professionelle køkkener

Fase 3, Lancering og implementering

Projektet har i fase 3 fokus på at formidle, udbrede og implementere de tilpassede værktøjer og initiativer i de professionelle køkkener for at sætte processer i gang til fremme af klimavenlig mad.

Fase 4, Evaluering af projektets succeskriterier

Sund og klimavenlig mad – hvad er det?

Rådet for sund mad baserer sit arbejde på De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima og øvrige anbefalinger fra Fødevarestyrelsen, som bygger på bedst tilgængelige viden. Projektet definerer derfor ’sund og klimavenlig mad’ som ’mad, der er baseret på De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima’, der blev lanceret i januar 2021.

Sund og klimavenligmad i professionelle køkkener gennemføres som en del af Rådets program Måltider som velfærd.