Mennesker på gaden til Folkemødet

Spis Sundere Scenen på Folkemødet

Rådet for sund mad ønsker sammen med sine medlemsorganisationer at skabe en fælles scene på Folkemødet. Scenen hedder Spis Sundere Scenen og sætter fokus på mad, måltider og sundhed.

Rådet for sund mad skaber sammen med sine medlemsorganisationer en fælles scene på Folkemødet. Scenen hedder Spis Sundere Scenen. Det er ambitionen, at scenen bliver centrum for debatter om mad, måltider og sundhed på Folkemødet.

Spis Sundere Scenen skal danne ramme for, at organisationer, der arbejder inden for feltet af mad, måltider og sundhed, selvstændigt og i samarbejde kan gøre sig synlige på Folkemødet.

Fagligt og folkeligt samlingspunkt for mad, måltider og sundhed

Visionen for den fælles fødevarescene er at etablere Folkemødets faglige og folkelige forum for debatter inden for fødevare- og ernæringsområdet. Det sker i et fællesskab mellem organisationer, faglige som kommercielle, der beskæftiger sig i feltet af mad, måltider og sundhed.

Scenen skal give plads til de medvirkende organisationers individuelle interesser og meninger om mad og samtidig være en platform for Rådets fælles dagsordener og give mulighed for fælles debatter.

Sammen om at alle danskere spiser sundere

Det er et strategisk indsatsområde for Rådet at sætte mad og sundhed på den offentlige dagsorden. En fælles scene på Folkemødet er en oplagt mulighed for at skabe debat om, hvordan vi får alle til at spise sundere. Rådets tre programmer bliver rammen for debatter og aktiviteter på scenen.

Er du interesseret i at deltage?

Det er stadig muligt at indgå i samarbejdet om den fælles scene – også for aktører der ikke er medlem af Rådet for sund mad. Kontakt projektleder Christian Døsing Sørensen fra Komiteen for sundhedsoplysning, hvis du vil høre mere om scene og mulighederne for at deltage.