Nøglehuller på mellemmåltider

Initiativet Nøglehuller på Mellemmåltider var et samarbejde mellem De Samvirkende Købmænd, HORESTA og Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad).

Mange præfabrikerede fødevarer sælges i dag i detailhandlen som ikke-færdigpakkede fødevarer. Mange af disse fødevarer kan indplaceres i en af de veldefinerede kategorier for Nøglehulsmærket, eksempler er pizza, pålæg og brød. Som reglerne p.t. foreskriver, kan disse varer ikke mærkes med Nøglehulsmærket, hvis de sælges som en ikke-færdigpakket fødevare. For at kunne bruge Nøglehulsmærket på de ikke-færdigpakkede fødevarer kræves en ændring i bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Formålet med projektet Nøglehuller på mellemmåltider er derfor at afdække, hvilken type af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer, der kan omfattes af en kommende udvidelse af ordningen samt den praktiske håndtering heraf. Nøglehulsmærket henvender sig til den ”brede danske befolkning” og er en måde, hvorpå detailhandlen kan gøre det sundere valg nemt tilgængeligt for alle forbrugere og dermed medvirkende til at fremme lighed i sundhed.

Afdækning af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer der potentielt kan få Nøglehulsmærket

Initiativet skal afdække, hvilken type af præfabrikerede ikke-færdigpakkede fødevarer, måltider og mellemmåltider, der kan omfattes af en evt. kommende udvidelse af ordningen, ligesom det skal afdækkes, hvordan en sådan ordning skal håndteres i praksis, således at Nøglehulsmærkets troværdighed bevares, og det er praktisk muligt for detailhandlen at håndtere.

Rapport til nordisk samarbejde om Nøglehulsmærket

For at kunne bruge Nøglehulsmærket på de ikke-færdigpakkede fødevarer kræves en ændring i bekendtgørelsen om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Projektets resultater afrapporteres i en skriftlig rapport, som skal viderebringes til det nordiske samarbejde om anvendelsen af Nøglehulsmærket. Det er i dette samarbejde, det besluttes, om ændringen kan accepteres, hvorefter bekendtgørelsen sendes til notifikation i EU.