Tomater der illustrerer markedsanalyse af danske grøntsager

Markedsanalyse af forbrug af danske grøntsager

Hvordan er forbrugernes brug af og holdning til frugt og grønt? Det kortlægges med en markedsundersøgelse, hvor målet er at få indsigt i, hvad der skal til for at forøge salget af grøntsager og frugt i supermarkederne.

Forbrugernes køb og brug af grøntsager skal forøges

Ved at få foretaget en markedsanalyse for frugt- og grønterhverv og detailhandlen ønskede Måltidspartnerskabet at øge gartneribrugets salg af grøntsager. Dette skal ske ved at opnå kendskab til, hvad der skal til for at forøge forbrugerens køb og brug af grøntsager. For at opnå dette kendskab blev der foretaget en stor kvantitativ markedsundersøgelse kaldet U&A (Usage & Attitudes). Landbrug & Fødevarer havde projektledelsen.

Fremmer udviklingen af konkurrencedygtige og sunde måltidsløsninger

Resultaterne af undersøgelsen kan bruges strategisk af grønterhvervet og detailhandlen til at øge forbrugernes køb og brug af grøntsager. Dermed er analysen med til at fremme udviklingen af konkurrencedygtige og sunde måltidsløsninger, som er en del af Måltidspartnerskabets mission. På baggrund af analysen kan Måltidspartnerskabet engagere interesserede partnere og igangsætte relevante projekter, der arbejder videre med den nye viden med henblik på at stimulere sundere valg og fremme lighed i sundhed.

Forud for analysen skal den eksisterende viden på området kortlægges, og denne viden skal bruges som udgangspunkt for udarbejdelsen af U&A-analysen. For at få kortlagt den eksisterende viden skal relevante samarbejdspartnere inddrages. Selve analysen bliver udarbejdet af et analysebureau.

Hvad er forbrugernes behov?

Noget af det, der ønskes undersøgt, er forbrugernes behov, og hvordan disse behov bliver imødekommet rundt om i Danmark. Derudover skal det belyses, hvilke konkrete kriterier forbrugerne går efter, når de køber og bruger forskellige slags grøntsager, der kan dyrkes her i landet. På baggrund heraf skal det undersøges, hvordan forbrugerne navigerer i forhold til de identificerede valgkriterier, og hvilke udfordringer forbrugerne kan stå overfor i forbindelse med indkøb, tilberedning og konsumering af grønt.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der på nuværende tidspunkt ikke er den nødvendige indsigt i forbrugernes vaner til effektivt at kunne rådgive erhverv såvel som detail til at igangsætte initiativer, der kan fremme salget af grøntsager. Man ved fra tidligere analyser, at danskerne gerne vil leve sundere og spise flere grøntsager. I en travl hverdag er det ikke altid det sker, hvilket der kan være mange årsager til. Et middel til at hjælpe forbrugerne med at overkomme barriererne er, at erhvervet får den nødvendige indsigt i forbrugernes adfærd i forhold til frugt og grønt samt deres præferencer og holdninger. Det skal projektet her hjælpe med.