Madleg og madpakker i Sønderborg

Madleg og madpakker i Sønderborg

Pilotprojektet Madleg – madpakker, mad og måltidspolitik blev udviklet i regi af Måltidspartnerskabet (nu Rådet for sund mad). Det har givet indsigt i, hvordan madpakker kan bruges til at skabe madmod og madglæde hos børnehavebørn. UCL havde projektledelsen.

Formålet med pilotprojektet Madleg – madpakker, mad- og måltidspolitik var at udvikle og afprøve et aktionslæringsforløb i en institution i Sønderborg Kommune, hvor børnene spiser madpakker til hverdag. Aktionslæring kombinerer teori/viden og praktiske handlinger og udvikler derigennem den pædagogiske praksis. Derudover udvikles og afprøves en model for udvikling af mad- og måltidspolitik i institutioner uden frokostordninger.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal bruges til at udarbejde en fondsansøgning om midler til udbredelse og implementering af Madleg i daginstitutioner.

En del af projektet er også at afsøge mulige organiseringsformer og eventuelle samarbejdsflader i relation til arbejdet med institutionshaver i Sønderborg Kommune. Derudover påbegyndes indkredsning af mulige koblinger mellem Madleg og maddannelse i daginstitutioner til maddannelse i SFO.

Madleg – madmod, madglæde og handlekompetencer

Projektet arbejder videre med aktiveringen af det dannelsesideal, der blev præsenteret med publikationen Madleg – nemlig at børnene udvikler madmod og madglæde og får lyst til at træffe valg, der tilgodeser velvære, trivsel og sundhed. Formålet med Madleg er at fremme små børns madmod og madglæde gennem daglige, pædagogiske aktiviteter med mad og måltider. Dette skal ske ved at skabe rammer, der støtter børn i at udvikle kompetencer, som de bringer i spil, når det kommer til mad og måltider. Sunde valg handler, som vi ved, ikke kun om rationelle beslutninger. Madvalg handler også om farver/udseende, genkendelighed, velsmag mm. Derfor er madmod, madglæde og handlekompetence tre centrale begreber, som indsatsen tager afsæt i.

Læs mere om Madleg her.