Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase fra Sundhedsdatastyrelsen formidler oplysninger om danske børns helbred og indeholder bl.a. data om højde og vægt for skolebørn.

Registeret blev oprettet i 2009, men da det først blev obligatorisk for kommunerne at indberette til Børnedatabasen i slutningen af 2011, er data bedst dækkende fra 2012 og frem.

Gå på opdagelse i flere kilder om vægtstatus, mad- og måltidsvaner